Приложимо законодателство


 

 Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България.За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
smartphones.bg си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

 


 Условия и информация , съгласно Закона за електронна търговия Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от smartphones.bg (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между smartphones.bg и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на smartphones.bg.

 


 Анулиране на поръчка Поръчката може да бъде анулирана от smartphones.bg при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.

 


 Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
  1. Потребителят предварително писмено да информира smartphones.bg на следния имейл адрес: sales@smartphones.bg, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
- конкретен магазин (офис) на smartphones.bg, в който ще върне стоката
- банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
  2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка, в посочения по реда на предходната точка магазин (офис) на smartphones.bg.
  3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените от smartphones.bg защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта.
  4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на smartphones.bg, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
  5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, smartphones.bg се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Не забравяйте правата си!

Извадка от Закона за защита на потребителите.

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Потребителят да е предоставил на Смартфонс ООД покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Смартфонс ООД не по-късно от 15 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Смартфонс ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на Смартфонс ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

​Сайт: https://www.kzp.bg/

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

 


Защита на личната информация Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от smartphones.bg и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на smartphones.bg, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

 


Гаранция Всяка една от предлаганите в електронния магазин стоки притежава писмена гаранция, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз в Р България и/или ЕС. smartphones.bg си запазва правото в отделни случаи или за различни типове изделия да избира мястото на ремонт на изделията. При мобилните телефони гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона /панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендс-фрий, data-кабел и т.н/. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва.
Гаранцията е поименна.

 


 Рекламации При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента smartphones.bg не носи отговорност за съхраняването им.

 


Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена: Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на IMEI номер на телефона. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на телефона, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства.
В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).

 


ЦениВсички предоставени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. smartphones.bg си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време, съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране. Представените в сайта цени на стоките са крайни с ДДС без цената за доставката, която е посочена отделно.

 


Плащане и Доставка При поръчка на стока имате възможност да изберете начин, по който желаете да я платите. smartphones.bg предлага следните начини на плащане:

 

1. Плащане при доставка с наложен платеж – заплащате стоката, когато я получите на посочения от Вас адрес за доставка, на куриерската фирма, заедно с цената на куриерската услуга и таксата "наложен платеж", според тарифата на куриерската фирма.

2. Банков превод – заплащате стоката с банков превод, като за основание посочвате трите си имена и закупената стока.

 

Независимо от избрания начин на плащане всички плащания се извършват само в български лева.

 

SmartPhones.bg доставя своите стоки за страната, чрез куриерска компания Еконт, като всяка пратка има опция "преглед и тест", което означава, че можете да прегледате съдържанието на пратката и да я тествате, преди да я заплатите. Пратката съдържа: поръчаните стоки, фактура и гаранция на продуктите.

- Доставката е безплатна за стоки над 499 лв. до офис на Еконт. Ако клиента желае стоката да бъде изпратена на адрес, доставката се поема изцяло от него.

- Цената на доставката е според тарифата на куриерска фирма ЕКОНТ.

- Обратните документите при кандидатстване за кредит се връщат към Смартфонс ООД за сметка на клиента

- При покупка се издава данъчна фактура.

За допълнителни въпроси се обръщайте към нас на посочения в сайта имейл или телефони.

 

Тук можете да изчислите цената на доставката: http://www.econt.com/tariff-calculator/

 


KонфиденциалностСмартфонс ООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

Смартфонс ООД е вписан в регистъра на администратори на лични данни.