Телефони за възрастни хора

Телефони за възрастни хора, при които  големите цифри и букви са перфектно четими върху  дисплея. Индивидуалните бутони на клавиатурата са разделени, което прави писането на SMS съобщения и набирането на телефонни номера по-лесно. 

79 лв.
69 лв.

с ДДС

58 лв. без ДДС

79 лв.

с ДДС

66 лв. без ДДС